KY-019 Röle Modülü (Tek Kanal Röle Modülü)

Ky-019 Röle Modülü Nedir

KY-019 Röle Modülü,Arduino'nun voltaj ve akımının yetmediği zamanlarda anahtarlama yapmak için kullanılır. Arduino'dan alınan bir sinyale yanıt veren bir anahtar görevi görür, sinyalin yüksek veya düşük olduğunu gösteren entegre bir LED'e sahiptir. Röle Çıkışı NC(normalde kapalı) ve NO (Normalde Açık) şeklinde bağlantı yapılabilir. Röle normalde 5 v enerji gönderilir enerji kesildiğinde anahtarlama yapılır.

Açık ve Kapalı Devre

 

 

 

 

KY-019, 1MΩ direnç, LED, 1N4007 doğrultucu diyot ve 250VAC ve 10A'ya kadar taşıma kapasitesine sahip 5VDC röleden oluşur. Kartın DC tarafında sinyal, güç ve toprak için 3 pim vardır. AC tarafında 3 kontak vardır, NC (Normalde Kapalı), Ortak ve NO (Normalde Açık).

Arduino röle modülü şeması

Devrenin DC kısmı için S (sinyal) 'i Arduino'daki pim 10'a bağlayın, ayrıca Güç hattını (+) ve topraklamayı (-) sırasıyla +5 ve GND'ye bağlayın. AC tarafında beslemenizi Ortak (orta kontak) 'a bağlayın ve ihtiyaçlarınıza göre NC veya NO kullanın. HAYIR (Normalde Açık) (S) yüksek olduğunda güç alır, (S) yüksek olduğunda NC (Normalde Kapalı) bağlantısı kesilir. AC ile deney yaparken her zaman çok dikkatli olun, elektrik çarpması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

röle modülü

int relay = 10; //Pin 10

void setup() 
{  
 pinMode(relay,OUTPUT);  // Define the port attribute as output 
} 

void loop() 
{  
 digitalWrite(relay,HIGH);  // turn the relay ON
        // [NO] is connected to feed
        // [NC] is not connected to feed
 delay(1000);     

 digitalWrite(relay,LOW);  // turn the relay OFF
        // [NO] is not connected to feed
        // [NC] is connected to feed
 delay(1000); 
}