KY-018 LDR Modülü

KY-018 LDR Modülü

KY-018 LDR Modülüı Işık yoğunluğunu ölçmek için kullanılan modülü. Işığın varlığını veya yokluğunu belirleyebilir. Üzerinde LDR (Light Dependet Resistance - ışığa duyarlı direnç) bulunur. "Foto Direnç" olarak ta bilinir. Üzerine gelen ışık şiddetine göre direnç değeri değişir. Işık şiddetine ters orantı olarak direnç değeri değişir. Işık artarken direnç değeri düşer. Bizim devrelerimiz de kullanacağımız LDR 5k ohm dur.

Bu modül üzerinde bir foto direnç ve 10 kΩ dirençten oluşur. LDR'nin direnci ışık artığında azalır ve azaldığında artar. Çıkış analogtur. Bundan dolayı LDR Modülü üzrindeki değeri arduino'nun analog pinlerinden alıp okuyabiliriz.

KY-018 LDR PHOTORESISTOR MODULE

 

int sensorPin = 2; //analog pin atama
int value = 0; 

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
} 
//arduinoegitim.com
void loop() {
 value = analogRead(sensorPin); // degeri oku
 Serial.println(value, DEC); // değeri yazdır
        
 delay(200); 
}