KY-017 Civa Eğim Anahtar Modülü

KY-017 Civa Eğim Anahtar Modülü

KY-017 Civa eğim anahtar modülü cam içinde bulunan civa sayesinde oynatıldığında devreyi tamamlayan modüldür.

Bu modül cıva anahtarı, 680Ω direnç ve eğim algılandığında yanan LED'den oluşur. Modül döndürüldüğünde civa devreyi açacak / kapatacaktır.

KY-017 Civa Eğim Anahtar Modülü

int led_pin = 13; // Define the LED interface
int switch_pin = 3; // Definition of mercury tilt switch sensor interface
int val; // Defines a numeric variable

void setup()
{
	pinMode(led_pin, OUTPUT);
	pinMode(switch_pin, INPUT);
}

void loop()
{
	val = digitalRead(switch_pin); // check mercury switch state
	if(val == HIGH)
	{
		digitalWrite(led_pin, HIGH);
	}
	else
	{
		digitalWrite(led_pin, LOW);
	}
}