KY- 016 5MM RGB Led Modülü

KY- 016 5MM RGB Led Modülü

KY-016 Arduino renkli 5mm RGB LED, üç ana rengin karıştırılmasıyla farklı renkler elde edilebilir. Bu modül de ledin yanmasını önlemek için üç adet 150Ω sınırlayıcı dirençten oluşur. Her renk pimini ayarlayarak farklı renklerle elde edilir.

KY 016 5mm rgb led modülü

 

Örnek Uygulama

int redpin = 11; 
int greenpin=10; 
int bluepin =9; 

int val;

void setup() {
 pinMode(redpin, OUTPUT);
 pinMode(bluepin, OUTPUT);
 pinMode(greenpin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 for(val = 255; val > 0; val--)
 {
  analogWrite(11, val);
  analogWrite(9, 255 - val);
  analogWrite(10, 128 - val);

  Serial.println(val, DEC);
  delay(5); 
 }
 for(val = 0; val < 255; val++)
 {
  analogWrite(11, val);
  analogWrite(9, 255 - val);
  analogWrite(10, 128 - val);
  
  Serial.println(val, DEC);
  delay(5); 
 }
}