KY 013 Analog Sıcaklık Sensör Modülü

KY 013 Analog Sıcaklık Sensör Modülü

Arduino için KY-013 Analog Sıcaklık Sensörü modülü, NTC termistörün direncine dayanarak ortam sıcaklığını ölçer. KY-013 NTC termistör ve 10 kΩ dirençten oluşur. Termistörün direnci çevre sıcaklığına göre değişir, termistörün hassas sıcaklığını elde etmek için Steinhart-Hart denklemini kullanılır.

Steinhart-Hart denklemi ne olduğunu öğrenmek için linke bakabilirsiniz.https://www.thinksrs.com/downloads/programs/therm%20calc/ntccalibrator/ntccalculator.html

 

Çalışma gerilimi 5V
Sıcaklık ölçüm aralığı -55 ila 125 derece
Ölçüm Hassasiyet ±5 derece

ky 013 analog sıcaklık sensörü

 

int NTCPin = A0;//
int Vo;
float R1 = 10000; // sensör üstündeki R1 değeri
float logR2, R2, T;
float c1 = 0.001129148, c2 = 0.000234125, c3 = 0.0000000876741; //steinhart-hart için katsayıları

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Vo = analogRead(NTCPin);// A0 değerini oku
  R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0); //Termistör direnci hesaplamak
  logR2 = log(R2);
  T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2)); // Kelvin sıcaklık
  T = T - 273.15; //Kelvin değerini Santigrat Dereceye çevirme
 // T = (T * 9.0)/ 5.0 + 32.0; //Santigrat Dereceyi Farenheita çevirme

  Serial.print("Sıcaklık: "); 
  Serial.print(T);
  Serial.println(" C"); 

  delay(500);
}