KY-011 İki Renk Modülü

KY-011 İki Renk Modülü

5mm İki renkli LED modülü KY-011, Arduino için kırmızı ve yeşil ışık yayar. PWM'yi kullanarak her rengin miktarını ayarlayabilirsiniz.

Bu modül ortak bir katod 3mm kırmızı / yeşil LED ve 0Ω dirençten oluşur, Çalışma voltajı 2.0v ~ 2.5v olduğundan, Arduino'ya bağlanırken yanmayı önlemek için sınırlayıcı dirençler kullanmanız gerekir.

Ky 011 İki Renk Modülü

Yarım saniye aralıklı kırmızı ve yeşil yanmasını sağlar.

int kirmizipin = 11; // kırmızı pin için
int yesilpin = 10; // yeşil pin için


void setup() {
 pinMode(kirmizipin, OUTPUT);
 pinMode(yesilpin, OUTPUT);
}

void loop() {
 
  analogWrite(kirmizipin,HIGH); //dim red
  delay(500);
  analogWrite(kirmizipin,LOW);
  analogWrite(yesilpin,HIGH);
  delay(500);
  analogWrite(yesilpin,LOW);
}

Renkleri kırmızıdan yeşile çevirme

int kirmizipin = 11; // kırmızı pin için
int yesilpin = 10; // yeşil pin için
int val;

void setup() {
 pinMode(kirmizipin, OUTPUT);
 pinMode(yesilpin, OUTPUT);
}

void loop() {
 
  for(val = 255; val > 0; val--) { 
  analogWrite(kirmizipin, val); //kırmızıyı azaltma loş yapma
  analogWrite(yesilpin, 255 - val); // yeşile çevirme
  delay(15);
 }
 for(val = 0; val < 255; val++) { 
  analogWrite(kirmizipin, val); //kırmızıya çevirme
  analogWrite(yesilpin, 255 - val); //yeşili azaltma loş yapma
  delay(15);
 }
}