KY 010 Işık Engelleme Modülü

KY 010 Işık Engelleme Modülü

KY 010 Işık Engelleme Modülü, optik yayıcı dedektörde ışık engellendiğinde sinyal tetikleme işlemi yapan modüldür.

Modül, öndeki bir optik yayıcı / dedektörden ve arkadaki iki dirençten (1 kΩ ve 33 Ω) oluşur. Sensör, her ikisi arasındaki yolun bir opak nesne tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmek işlemini yapar.

KY 10 Işık Engelleme Modülü

 

int led = 13 ;// led tanımlama
int sensorpin = 3; // sensör tanımlama
int val ;// variable değiştek tanımlama
void setup ()
{
 pinMode (led, OUTPUT) ;// led'i çıkış olarak ata
 pinMode (sensorpin, INPUT) ;// Sensör pini giriş olarak ayarla  
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (sensorpin) ;// sensör pin değerini oku
 if (val == HIGH) // sensör pin değeri 1 ise 
 {
  digitalWrite (led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (led, LOW);
 }
}