KY-009 SMD RGB Led Modülü

KY-009 SMD RGB Led Modülü

KY-009 RGB Led modülü , kırmızı, yeşil ve maviyi karıştırarak bir dizi renk oluşturur. Her bir rengin miktarı, PWM kullanılarak ayarlanabilir.

KY-009 RGB Led modülünde dirençler olmadıgı için gerilim dengelemek maksadıyla direnç kullanılmalıdır. Aşağıdaki dirençler kullanılabilir.

KY-009 Breadboard Arduino
R 180Ω resistor Pin 9
G 110Ω resistor Pin 10
B 110Ω resistor Pin 11
- GND GND

KY 009 SMD RGB Led Modülü

int kirmizipin = 11; 
int mavipin =10; 
int yesilpin = 9;

int val;

void setup() {
 pinMode(kirmizipin, OUTPUT);
 pinMode(mavipin, OUTPUT);
 pinMode(yesilpin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
 digitalWrite(kirmizipin,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(kirmizipin,LOW);
 
 digitalWrite(mavipin,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(mavipin,LOW);
 
 digitalWrite(yesilpin,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(yesilpin,LOW);

 
 for(val = 0; val <=255; val++)
 {
  analogWrite(kirmizipin, val); 
  delay(10); 
 }
 digitalWrite(kirmizipin,LOW);
  
 for(val = 0; val < 255; val++)
 { 
  analogWrite(mavipin, 255 - val);
  delay(10); 
 }
 digitalWrite(mavipin,LOW);
 
 for(val = 0; val < 255; val++)
 {  
  analogWrite(yesilpin, 255 - val);
  delay(10); 
 }
 digitalWrite(yesilpin,LOW);
}