KY-004 Button Modülü

KY-004 Button Modülü

KY-004 button modülü , basıldığında yüksek sinyal(1) sağlayan modüldür. Modül dokunsal düğme anahtarı ve bir direnç oluşur.

 

ky-004-button-modul-2

int led = 12; // led pini
int buttonpin =2; //button sinyal pini
int deger; //sayısal değişken
  
void setup() 
{ 
      Serial.begin(9600); 
      pinMode(led,OUTPUT); 
      pinMode(buttonpin,INPUT);
    
}
  void loop(void) 
{ 
             
      deger = digitalRead(buttonpin); // button değerini kontrol et
      Serial.println(deger);
      if(deger==HIGH) // buttona basıldıgında ledi yak
      { 
        digitalWrite(led,LOW); 
      } 
      else 
      { 
        digitalWrite(led,HIGH); 
      }
}