KY-001 Sıcaklık Sensörü Modülü (18B20)

KY 001 Sıcaklık Sensörü Modülü (18B20)

KY-001 modülü sıcaklığı dijital ölçmek için kullanılır. Özerinde bir DS18B20 dijital sıcaklık sensörü, LED ve direnç bulunmaktadır. Arduino, Raspberry Pi ve Esp8266 gibi popüler modüllerle uyumludur.

Çalışma Gerilimi  3.0V ila 5.5V
Sıcaklık Ölçüm Aralığı -55 ° C ila 125 ° C [-57 ° F ila 257 ° F]
Ölçüm Doğruluğu Aralığı ± 0,5 ° C

Bağlantı şeması

KY-001 pinleri sırasıyla GND(-) ,+5 ve sinyali (S)

ky 001 sıcaklık sensörü

KY-001 ile seri iletişim kurmak için OneWire ve DallasTemperature kütüphanesini kullanır ve cihaz tarafından okunan sıcaklığı verir. Aşağıdaki kodlarla örneğimizi inceleyelim.

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define sicaklik_oku 2


OneWire oneWire(sicaklik_oku);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

int ledyak = 10;

void setup(void)
{
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin(); 
  pinMode(ledyak, OUTPUT); 
}
void loop(void)
{ 
  
  sensors.requestTemperatures(); // sensör sıcaklığını almak için komut
  delay(1000);
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); //sensör sıcaklığını yazdırma
  if(sensors.getTempCByIndex(0)>27)
  {
    digitalWrite(ledyak, HIGH);   
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledyak, LOW); 
  }
}