Arduino pinMode() nedir ?

Arduino'da pinlerin giriş ve çıkış durumunu ayarlar. void setup()  functionu içinde yazılmalıdır.

Kullanımı:

pinMode(Pin Numarası, Mod);

Pin Numarası: Arduino pin numarası

Mod:  INPUT,  OUTPUT (Giriş,Çıkış)

void setup() {

  pinMode(10, OUTPUT);    // 10 numaralı pini çıkış olarak ayarlar.
  pinMode(8, INPUT);    // 8 numaralı pini giriş olarak ayarlar.

}