Arduino digitalWrite() Nedir?

Dijital bir pin çıkış olarak ayarlandığında HIGH(+5 V) veya LOW(0 V) atamak için kullanılır. 

Kullanımı:

digitalWrite(pin Numarası, Değer);

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // pin 13'ü çıkış olarak ata
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // pin 13'e +5V ver.
 delay(1000);      // 1 saniye bekle
 digitalWrite(13, LOW); // pin 13'e 0 V ver.
 delay(1000);      // 1 saniye bekle
}